• להורדה: מאמר לכבוד יום הנישואין י"ד כסלו

    לכבוד יום הנישואין של הרבי מה"מ והרבנית נ"ע, הננו לפרסם לתועלת הגולשים את המאמר ד"ה "וכל בניך לימודי הוי' וגו'" שאמר הרבי מה"מ בהתוועדות דשבת פרשת וישלח י"ד כסלו בשנת תשמ"א • להורדה