• יומן המזכיר: הנהגות הרבי בתשעה באב נדחה

    לרגל תשעה באב שחל בשבת, אנו מפרסמים יומן ממזכירו האישי של הרבי מלך המשיח הרב יהודה לייב גרונר, מתשעה באב – נדחה – שנת תשמ"ח (כקביעות שנה זו) • תיעוד מפורט על השאלות ההלכתיות שהרבי הפנה לרבנים חברי הבד"צ בקראון הייטס ועל הנוהג לאחר את התפילה במוצ"ש כדי לאפשר לציבור להחליף נעליים ובגדי שבת… • לקריאה