• מכתב הרבי הריי"צ המתאר את תשעה באב בירושלים

    "היכן היא הגבורה היהודית, הדגל היהודי?! מדוע אתם מתחבאים ומתביישים בגאווה היהודית שלכם?" • מכתב מרתק ומטלטל מכ"ק אדמו"ר הריי"צ לבתו הרבנית חיה מושקא, אשר מתאר בצבעים ובשפה ציורית את אירועי יום תשעה באב לכל אורך ההיסטוריה היהודית • למכתב המלא

וידאו