• 30 יום קודם החג: מאמרי 'באתי לגני' כקביעות לשנה זו

    בעומדנו שלושים יום קודם יו"ד שבט, אנו מגישים קונטרס בהוצאת 'ועד להפצת שיחות' ובו מאמרי ד"ה באתי לגני תשכ"א ותשמ"א המיוסדים (בעיקרם) על אות י"א מד"ה באתי לגני ה'שי"ת, שלומדים בשנה זו בפעם הרביעית. כהוספה, צורפו שיחות כ"ק אד"ש מיו"ד שבט בשנים תש"כ, תשכ"א ותש"מ • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array