• ישי"ג ליובאוויטש בית שמש מגישים קובץ "הערות וביאורים"

    מערכת הערות וביאורים שע"י ישיבה גדולה ליובאוויטש בית שמש, מגישה קובץ חידושי תורה – קובץ "הערות וביאורים" גיליון ד', היוצא לאור בקשר עם ראש השנה לדא"ח, חג הגאולה – י"ט-כ' כסלו. בקובץ כלולים חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה מאת רבני ותלמידי הישיבה, לצד אלו של רבני חב"ד ואנ"ש אשר ביקשו לפרסם את חידושיהם בבמה מכובדת זו • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array