• מנחת עשיר מישיבת חח"ל צפת – קובץ הערות רביעי

    "כמוצא שלל רב" (תהלים קיט, קסב) – לאחר הופעת קובץ ההערות האחרון מישיבת חח"ל צפת שיצא לאור לרגל ב' ניסן, החליטו תלמידי התמימים בישיבה, והוציאו לאור קובץ הערות נוסף לרגל י"א ניסן כמנחת עשיר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח! • על אף שהקובץ יוצא לאור בזמן בו – שלא ברצוננו – תלמידי התמימים נמצאים כל אחד בביתו, מתארחים באכסנייא זו ביאורים מופלאים בכל מקצועות התורה • לצפיה והורדת הקובץ