• להאזנה: ההתוועדות הטלפונית עם הרב וילשאנסקי

    במוצש"ק ויקרא, כהכנה ליום הבהיר י"א ניסן, התקיימה ההתוועדות היומית העשירית של 'התאחדות החסידים', עם הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי שליח הרבי מלך המשיח לאה"ק וראש ישיבות חח"ל צפת, ובסיומה פסק דין לגבי ביטול המגיפה וגילוי מלך המשיח על ידי הרב שלמה זלמן לבקיבקר • האזינו