• מתוך חדרי הבידוד: קובץ הערות לרגל כ"ז אדר-ב' ניסן

    בעוד שישיבות תות"ל בכל רחבי העולם נסגרו בעקבות הקורונה, תלמידי התמימים דישיבת חח"ל צפת המשיכו לשמור על סדרי הישיבה והלימוד בחדרי הבידוד, וכעת הוציאו לאור קובץ הערות וביאורים שלישי לרגל ז"ך אדר, ולרגל ב' ניסן מאה שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע והתחלת הנשיאות דכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע • להורדה