• כתב יד קודש: האחריות לניהול הכותל הדרומי

    בקשר עם מלאת 48 שנים לשחרור הכותל המערבי במלחמת 'ששת הימים' – מובא בזה מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאחד העסקנים, בו מעוררו לעשות רעש על הרעיון להוציא את האחריות והניהול של חלק מהכותל המערבי ממשרד לעניני דת – לרשות העירייה • לצילום ולפיענוח המענה