• המדריך המלא: כל דיני ומנהגי חב"ד לחג הפסח

    לרגל חג הפסח, רואה אור קובץ "משולחן הבד"צ", על ידי מזכירות בד"צ דק"ק קראון הייטס. בגליון המורחב מופיעים דיני מכירת חמץ, ובעיקר לוח יום יומי הלכה למעשה לכל דיני ומנהגי חב"ד לחג הפסח • הלוח המפורט נערך על פי שיעורים שמסר הרב יוסף ישעי' ברוין מרא דאתרא וחבר הבד"צ דשכונת קראון הייטס • למדריך המלא