• כיצד משערין את הכזית לקיום מצות אכילת מצה ומרור?

    כדי לדעת את כמות המצה במשקל גרם, יש לנו לחשב זאת בדרך הבאה: ניקח מצה ונפורר אותה באופן כזה שלא יהיה אויר בין הגרגירים ונדחוס אותם בכלי מדידה בכמות של 27 סמ"ק (שיעור הכזית לפי התוס') או בכמות של 17.3 סמ"ק (לפי הרמב"ם) ולאחר מכן נשקול את הפירורים • הרב יוסף חיים רוזנבלט, רב המועצה האזורית הגליל התחתון • המדור השבועי של רבני חב"ד, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה