• לרגל היארצייט: גליונות על המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן

    לפניכם גיליונות גדושים ומרתקים, בקשר עם יום ה'יארצייט' בי"ט אייר של המשפיע החסיד הרב שלמה חיים קסלמן ע"ה – ששימש כמשפיע ראשי של ישיבות 'תומכי תמימים' במשך יובל שנים וחינך אלפים לעבודת השם פנימית • באדיבות מערכת 'לחלוחית גאולתית' • לקריאה והורדה