• להורדה: טעימה מתורתו של ר' לוי יצחק לפרשת השבוע

    תורתו של כ"ק רבי לוי יצחק "עמוקה מני ים", אך למרות זאת עלינו ללמוד ממנה ולמלא בכך את רצונו של הרבי מלך המשיח. מצורפת בזה 'טעימה' קטנה, בשפה קלה, מתוך עומק ים תורתו לפרשת 'אחרי – שבת מברכים אייר מוגש על ידי כולל תפארת לוי יצחק שע"י כולל חב"ד • לצפייה והורדה