• "מאבק גורלי": המאמר הפלאי שניצח את צוררי דורינו בפורים

    'מאבק גורלי' הוא ביאור בלשון בהירה וקולחת למאמרו של הרבי "על כן קראו לימים האלו פורים" שנאמר בפורים תשי"ג וי"ל לקראת פורים תנש"א. המאמר י"ל מבית "טעם ודעת" בהמשך לסדרת 'מאמר מבואר'. כהקדמה הובאה סקירה – בליווי תמונות – אודות הניסים והנפלאות הכרוכים במאמר זה, לאחר מכן הובא תוכן המאמר כתוב בשפה המתאימה גם למתחיל דרכו בעולם החסידות, בשילוב הוראות וסיכומים • לקריאה והורדה