• פסוקי תהילים עם ביאורי רבותינו נשיאנו לראש חודש כסלו

    כ"ק אדמו"ר הריי"צ כותב ש"מנהג עתיק ללמוד בכל ר"ח פסוק אחד עם פרש"י ואפשר להוסיף עם עוד פירושים, מהקאַפּיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו" • לטובת הגולשים מצורף כאן תדפיס מהמזמור תהלים של הרבי, הפסוקים השייכים לראש חודש זה, ראש חודש כסלו – עם ביאורי רבותינו נשיאינו • לקריאה והורדה