• בחזית בית חיינו: הלווית מרת לאה (לובה) פינסון ע"ה

    מול בית חיינו, ליוו התמימים ואנ"ש למנוחות את מרת לאה (לובה) פינסון ע"ה, אשת הרב יהושע פינסון ע"ה שהיה מגבאי 770, והיא בת 100 שנים בפטירתה. הלוויתה עברה בחזית בית חיינו בדרכה לבית החיים ע"ש מונטיפיורי בקווינס, שם תיטמן • תיעוד: דוב בער הכטמןלתיעוד מההלוויה