• קראון הייטס: הרב יודי דוקס ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו של הרב יודי דוקס ע"ה, לאחר שנאבק כעשרה חודשים בנגיף הקורונה והוא בן 39 בלבד. אנ"ש והשלוחים התפללו במשך כל התקופה לרפואתו ולפני כחודשיים אף שוחרר לשיקום. בשבועות האחרונים שוב חלה התדרדרות חמורה במצבו עד שהיום השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לתרומה לטובת המשפחה האבלה