• מגדל העמק: ר' חיים יצחק קוגל ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב חיים יצחק קוגל ע"ה, שהלך לעולמו הלילה • מראשוני התושבים בכפר חב"ד, חתנו של המשפיע ר' אברהם מאיור • הותיר אחריו את רעייתו פרידה, בניו; ר' משה – קראון הייטס, ר' שלמה – מנהטן, ניו יורק, ור' דוד – קראון הייטס • ההלוויה תצא מבית הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד בשעה 8:30 בבוקר • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array