• הת' אורי גוראריה ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הת' אורי גוראריה ע"ה מאנטוורפן, בלגיה, והוא בן עשרים שנים. אוריאל למד בשנים הקודמות בישיבת תומכי תמימים בברינוא, והשנה עבר לאהלי תורה בקראון הייטס. בלילה הקודם הוא לא חש בטוב, ובבוקר השיב את נשמתו ליוצרה. הותיר אחריו את הוריו הרב מענדל ואסתר גוראריה מהשלוחים באנטוורפן, אחים ואחיות. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array