• פריז: הרב דוד גדז' ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב דוד גדז' ע"ה, מוותיקי קהילת אנ"ש בפריז, צרפת, שנפטר בערב שבת קודש, ב' אייר. המנוח הובא למנוחות בערב שבת קודש בצהריים • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.