נשי חב"ד 1290
  • הראש והממשלה

    השבוע לפני 58 שנה, נשלח מכתבו של ראש בני ישראל לראש ממשלת ישראל, דוד בן-גוריון • מכתב עליו ניכר היטב כיצד חזה הרבי מראש את גזירת 'מיהו יהודי' והקדים רפואה למכה • המכתב השני, המדהים והמאלף – בו עמל הרבי לשכנע אידיאליסט אנטי-דתי מובהק שעליו לנצל את השפעתו ולפעול במישרין ובעקיפין כדי לכונן כאן מדינת-הלכה • טורו השבועי של משיח פרידמן, באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

    מענה הרבי למכתבו של בן גוריון
i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300