• דעתו של הרב משאש ע"ה בענין הפאה נכרית

    בתשובתו כותב הרב משאש ע"ה: "שוב ראיתי דבר חדש שלא ידעתי מימי ובשביל זה לא הבאתי ממנו סייעתא גדולה בספר, בספר לקט שכחת הפאה הנדפס מחדש להרה"ג שלום דובער הלוי וולפא, וכתב שם, שכבוד האדמו"ר מליובאוויטש היה מורה ובא, שאין שום דבר טוב ויפה לפי ההלכה לכיסוי הראש של הנשים רק פאה נכרית" • בכתבה המלאה: הרב יעקב חביב דיין ומו"צ ומרבני "מכון הלכה חב"ד" בגילויים חדשים על הקשר שבין הרב משאש לרבי •  לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יינות ירושלים