• לראשונה: ספר סיכום לתשרי בהוצאת אחו"ת התמימים

    לרגל ה' טבת, ארגון אחו"ת התמימים שמח להציג את הספר החדש: הקהל עם מלך המשיח. בגלוי • בהתאם להוראת הרבי הריי"צ להעלות זכרונות משהיה אצל רבותינו נשיאינו על הכתב, בסיום תשרי שלחו עשרות 'אחיות התמימים' את סיכומי השיעורים וההתוועדויות בהן הן השתתפו בתשרי • לפרטים והזמנות