• בקרוב יום העיון השנתי של הנשים בצפון

    "אמנית החושים" יהא שמו של יום העיון השנתי שנערך לכבוד ה' אב באיזור הצפון, בארגון נשי ובנות חב"ד צפת, וידוע בהשקעה מרובה בתכנים ובתוכנית. השנה במיוחד צפויה השקעה מרובה עקב האפשרות לחזור לאירוע פיזי • לפרסום הראשוני

    אילוסטרציה