• מה ארע בצבאות ה' בחודש האחרון? • סיכום גדוש

    תנועת הנוער צבאות השם בארה"ק מסכמת עוד חודש פעילות גדוש ועמוס, גם במפקדת צ"ה הראשית וגם בסניפים בהשקעתן העצומה של המפקדות והקצינות. לפניכן סיכום מיוחד בניולזטר, דרישת שלום מכל רחבי הארץ • כנסי