• לרגל ה' טבת: מאמר חדש עם פענוחים להורדה

    בקשר עם יום הבהיר ה' טבת – אנו מפרסמים את קונטרס ה' טבת ה'תנש"א, ובו מאמר ד"ה ויגש אליו יהודה ה'תשכ"ה – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט 'ספר המאמרים מלוקט ה עם פענוח המראי מקומות' שעתיד לצאת לאור בהוצאת מכון פענוחים שע"י ה'ועד להפצת שיחות' • לקריאה והורדה