• הרבי מדבר לילדים – 2 כרכים

    בכינוסים המיוחדים – "ראלי" בימי חג ומועד ו"פאראד" בל"ג בעומר – הרבי הדגיש את המושג "פקודת יום", לאמר: בכל פרשה ובכל חג ומועד ישנה פקודה והיא מיועדת ללימוד וביצוע על ידי החיילים והחיילות • משיחות אלה, לוקטו ועובדו שיחות קצרות לכל שבת, למען יוכלו החיילים והחיילות ללמוד בכל שבוע את "פקודת היום" המיוחדת לאותו שבוע וידעו כיצד לנהוג • לרכישה און ליין