• חסידים מאירים בהקהל: מאות חנוכיות לגג הרכב נמכרו

    באגף המרכז לחינוך ושליחות שע”י ניידות חב”ד להפצת יהדות בארה”ק, מדווחים כי מאות חנוכיות לגג הרכב כבר נרכשו לפרסום נס החנוכה ובשורת הגאולה • “השנה עמלנו קשה להוציא את המוצר המרשים ביותר שיאפשר את פרסום הנס כראוי בימי החג, אנו מבקשים מהשלוחים להזדרז לרכוש בשל הביקוש הרב ומספר מצומצם של חנוכיות להזמנה” • לקניה און ליין לכל הפרטים