• "אין פילוג בליובאוויטש": הרב שמואל חפר מוחה על חילול ה'

    בחודש שבט תשנ"ג סערו הרוחות בעקבות התבטאויות של אי מי מחברי מזכירות הרבי דברים נוראיים בנוגע למענותיו של הרבי בתקופה, וכן אודות הפרסום שהרבי משיח שלא נעשה בהסכמת הרבי ועל ידי קבוצה שאינה מרכזית. בדרכי נועם מחה הרב שמואל חפר בנאום טלפוני שהושמע ב-770 • מתוך תכנית ואביטה נפלאות לחודש אדר • צפו