• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות ניומאן – ליפסקר

    בקראון הייטס התקיימה ביום רביעי בערב שמחת החתונה של החתן הת' יהושע זעליק ניומאן חבר ארגון ה'שמירה' בשכונת המלך – קראון הייטס, עב"ג הכלה חיה מושקא למשפחת ליפסקר מאוסטרליה, בהשתתפות ידידים רבים, רבנים, חברים ובני המשפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות. מזל טוב! • תיעוד: אבריימקה אייזנשטייןצפו בתיעוד משמחת החתונה