• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות סופר – בלאק

    באולמי 'אהלי תורה' בקראון הייטס נערכה הלילה שמחת החתונה של הת' שבתי למשפחת הרב יוסף יצחק ומיקה סופר מקראון הייטס, עב"ג הכלה חנה למשפחת בלאק מאוסטרליה, בהשתתפות ידידים רבים, עסקנים, חברים ובני המשפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות ולאחל מזל טוב • כתב חב"ד אינפו אבריימקה אייזנשטיין מגיש תיעוד משמחת החתונה