• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות גאנזבורג – הרצל

    בקראון הייטס התקיימה אמש (שלישי) שמחת החתונה של החתן הת' יוסף יצחק למשפחת הרב ישראל דוב בער גאנזבורג מקראון הייטס, עב"ג הכלה שרה רחל למשפחת הרב שניאור זלמן הרצל מקראון הייטס, בהשתתפות רבנים, שלוחים, ידידים ובני המשפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות ולאחל מזל טוב • כתב חב"ד אינפו אבריימקה אייזנשטיין מגיש תיעוד מהשמחה