• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות עזאגווי – מוסיק

    באולמי 'אהלי תורה' בקראון הייטס התקיימה הלילה שמחת החתונה של החתן הת' אליהו שלמה עזאגווי מקראון הייטס, עב"ג הכלה חיה מושקא מוסיק מנחלת הר חב"ד, בהשתתפות ידידים רבים, חברים ובני המשפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות ולאחל מזל טוב • כתב חב"ד אינפו אבריימקה אייזנשטיין היה שם ומגיש תיעוד בלעדי משמחת החתונה