• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות יורקוביץ – פרידמן

    אמש התקיימה בשכונת קראון הייטס שמחת החתונה של החתן הת' לוי יצחק בנו של המרא דאתרא דקהילת חב"ד לוד ומרבני מכון הלכה חב"ד הרב ברוך בועז ורעייתו יורקוביץ, עב"ג הכלה רחל למשפחת פרידמן מקראון הייטס, בהשתתפות רבנים, שלוחים, ידידים רבים ובני המשפחה • כתב חב"ד אינפו אבריימקה אייזנשטיין מגיש תיעוד מהחופה והריקודים