• קראון הייטס: שמחת חתונת משפחות שוחאט – שיפמן

    בקראון הייטס נערכה הלילה שמחת החתונה של החתן הת' חיים אליהו שוחאט מקראון הייטס, עב"ג הכלה מנוחה רחל שיפמן מצפת, בהשתתפות ידידים רבים, חברים ובני המשפחה שבאו לשמוח בשמחת המשפחות ולאחל מזל טוב • צלם חב"ד אינפו שלום ראס מגיש תיעוד משמחת החתונה