• כשהרבי מדגיש מיהו המשיח בדורנו בתשנ”ב והתגלית המרעישה

    בהתוועדות שבת ט’ כסלו תשנ”ב, האריך הרבי מלך המשיח שליט”א להסביר את העובדה שהעולם כבר מוכן לגאולה • הרבי מבהיר: “האם ניתן להסתפק בידיעה שיושבים סביב שולחן סעודת שור הבר אך טרם ברור מי המשיח שיושב בראשו?” • ומהו הגילוי הנפלא משבת כינוס השלוחים לפני שבועיים? מגזין שישי אינפו חושף את הגילוי מרעיש