• התיישבו ללימוד רגע לפני שה"קבוצה" החדשה מגיעה

    שבוע לפני תחילת הקבוצה החדשה, התיישבו תלמידי קבוצה תשפ’’ב לסדר לימוד מיוחד בו למדו קטעי שיחות מהרבי מלך המשיח על ניצול הזמן וחשיבות שנת הקבוצה • לתמונות