• כ"ב שבט בבית חיינו: תפילת שחרית אצל הרבי מלך המשיח

    תפילת שחרית במנין כ"ק אד"ש מה"מ בכ"ב שבט היתה מרגשת במיוחד, כאשר מקומו של הרבי הוכן לצד ה'עמוד' של השליח ציבור. תמימים רבים ואנ"ש השתתפו בתפילה, כאשר בלב כולם הציפיה והתפילה שנזכה כבר להתגלות השלימה ונראה את הרבי מלך המשיח מתפלל עם הציבור • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש גלריית תמונות