• בית חיינו: עשרות מכל גווני הקשת בהקרנת 'ואביטה נפלאות'

    בליל א' דחוהמ"פ התקיימה הקרנה ב770 של התכניות הנבחרות מבית 'ואביטה נפלאות', שע"י את"ה העולמי, לעשרות התמימים הצטרפו גם אלו שאינם מאנ"ש ונהנו לראות את אישוריו המפורשים של הרבי לעניני משיח בכלל ולפרסום זהותו בפרט • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array