• קובץ "הערות התמימים ואנ"ש" של תות"ל המרכזית

    לקראת ו' תשרי, יום פטירתה של הרבנית חנה ע"ה, אם המלכות, רואה אור קובץ מוגדל של הערות התמימים ואנ"ש שנדפס ע"י תלמידי ישיבת תות"ל המרכזית 770 בית משיח • להורדת הקובץ