• מנחה וצאת הצום במוצאי תשעה באב

    אחר הצהרים התאספו אנ"ש והתמימים לתפילת מנחה עם תפילין, וקריאת התורה של צום תשעה באב. עם סיום הצום ותפילת ערבית במנין כ"ק אד"ש, נערכה הבדלה עבור ציבור המתפללים, ולאחר מכן חילקו חברי ועד סעודת שלמה סעודה כיד המלך עבור התמימים ואנ"ש • לתמונות