• בית חיינו: אורחים רבים בתפילת שחרית במנין הרבי מלך המשיח

    מכל רחבי העולם כולו הגיעו אנ"ש, תלמידי התמימים ומקורבים לשהות בחצרות קדשנו בד' אמות של הרבי מלך המשיח בג' תמוז, יום בו מציינים את חיזוק ההתקשרות והאמונה בנבואתו העיקרית ש"הנה הנה משיח בא" • צלם חב"ד אינפו מנחם אייזנשטיין תיעד את תפילת שחרית הבוקר ומגיש גלריית תמונות