• בפעם הל"ז: אלפים השתתפו בכינוס התמימים העולמי

    ביום שני השבוע, התקיים 'כינוס התמימים העולמי' בפעם הל"ז, ב-770 בית משיח. הכינוס עמד בסימן "והלוואי היו מדקדקים" – אודות חשיבות העיסוק בלימוד שיחות הדבר מלכות. את המשא המרכזי מסר הרב נחמן שפירא – משפיע בתות"ל 'אוהלי תורה'. לאחמ"כ התקיים פאנל היסטורי עם רבנים וראשי ישיבות • צלם חב"ד אינפו חיים טויטו מגיש גלריית תמונות