• בית משיח: מוסף תמונות ורגעים מתשרי בליובאוויטש

    מוסף מיוחד מצורף השבוע לבית משיח, לסיכום חודש תשרי בליובאוויטש. תחת הכותרת "תמונות ורגעים – תשרי תשע"ט אצל הרבי מלך המשיח, מופיעה סקירה נרחבת מהנעשה בבית חיינו – 770, ולצד כך תמונות נבחרות וכן סקירה קצרה על פעילות ארגון החסד הגדול "אש"ל – הכנסת אורחים" • לצפיה במוסף