• הקמפיין הצליח למעלה מהמשוער: מליון פעמים תודה!

    באחת עשרה בלילה – שעון ניו יורק – נחתם הקמפיין הענק לגיוס מליון דולר עבור אורחי המלך, כאשר אנ"ש מרחבי העולם התגייסו להשיג את הסכום העצום, ובכך גרמו בלי כל ספק נחת רוח רב לרבי מלך המשיח. מנהל "הכנסת אורחים" הרב מנחם מענדל הכהן הענדל מבקש להודות בראש ובראשונה לגבירים, וכן לכל התורמים • דיווח נרחב ותמונות, בהמשך 

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array