• זווית אישית: ליל שישי בליובאוויטש שבליובאוויטש

    זה כבר נהפך למסורת שבכל ליל שישי מתקיים בבית חיינו סדר לימוד לאלפי האורחים, ומיד לאחריו נערכות התוועדויות חסידיות עם רבנים ומשפיעים מישיבות חב”ד מכל רחבי תבל • הסדר לימוד וההתוועדויות נערכות ע”י המחלקה הרוחנית של ארגון ‘אש”ל – הכנסת אורחים’ הדואגים לרוחניות של התמימים בחודש החגים • צלם חב”ד אינפו חיים טויטו מגיש גלריה מהזווית שלו • לגלריית תמונות