• תמונת היום

    עקב הריבוי המבורך של אלפי האורחים המגיעים לחצרות קודשנו לשהות בד' אמות של הרבי מלך המשיח, הוקם האוהל ליד בית חיינו. רבני השכונה הרב אהרון יעקב שווי והרב יוסף ישעי' ברוין הגיעו למקום על מנת לסדר את העירוב. במהלך הדיון הצטרפו הספרן הרב שלום בער לוין והת' מענדי מינץ שיזם את הקמת האוהל.