• שבע מאות שבעים תומכים כבר תרמו. מה איתך?!

    בשעות אלו מתקיים יום ההתרמה השנתי עבור הארגון הוותיק – "אש"ל הכנסת אורחים" אשר דואג לכל אורחי המלך בחודש החגים. יום אשר במהלכו יוכפל כל דולר שייתרם ע"י שלושה גבירים. עכשיו! הזכות שלך לדאוג לאורחים של הרבי!  קח על עצמך את הזכות לממן אורח בתשרי. ביחד נגייס מליון דולר! • תרום כעת בתרומה מאובטחת

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array