• אגרא דתעניתא: תורמים לאורחים של הרבי

    "אגרא דתעניתא" – היא תרומה שחז"ל תקנו לתת בימי התענית, עבור סכום הסעודות שלא אוכלים בצום. הרבי מלך המשיח אומר שבאמצעות אגרא דתעניתא מעלים את הצום והצדקה לקדושה, ואת דמי הסעודות "אין להשאיר בכיסו" נהוג לתת לפחות 36 ₪ עבור כל אחד מבני המשפחה (מעל גיל מצוות) • לתרומה עבור האורחים של הרבי