• ועד כינוס השלוחים: ידינו מושטת לאחדות ושלום

    בימים אלו בהם מנשבות רוחות של אחדות, מוציא ועד כינוס השלוחים מכתב, בו הם מבהירים כי את התוקף והסמכות לקיום כינוס השלוחים הם שואבים ממה שקבע הרבי בעצמו ומהוראות רבני חב"ד, וביחד עם כך מצהירים כי פניהם לאחדות וכי הם מוכנים להיפגש ללא תנאים מוקדמים על מנת לקדם מהלך של אחדות בין השלוחים • למכתב המלא